top of page

Privacyverklaring ANNONU B.V.

 

Dit is de privacyverklaring van ANNONU Events B.V., gevestigd te Dorpsstraat 29, 1901 EH CASTRICUM, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58714154, hierna te noemen: “ANNONU”

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan wij@ANNONU-events.nl

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt ANNONU uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die ANNONU met u heeft, tenzij ANNONU wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht ANNONU te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij ANNONU op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal ANNONU deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ANNONU hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

ANNONU treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Wijziging van het privacy beleid

Onze onderneming past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Bij belangrijke wijzigingen zal ANNONU er alles aan doen u per e-mail en andere informatiekanalen te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons kantoor wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:      Boukje de Vries

E-mail: wij@ANNONU-events.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

ANNONU events B.V. 2018

bottom of page